รถตู้

รถตู้ณิชาทัฬห์

บริการรถตู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นบริการโดยสารจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

บริการโดยสารจากสนามบินไปสู่ท่าเรือ เพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง ให้เช่าพร้อมทั้งคนขับ