รถตู้เช่าเหมานครศรีธรรมราช

รถตู้ณิชาทัฬห์

บริการรถตู้เช่าไม่ว่าจะเป็นบริการโดยสารจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

บริการโดยสารจากสนามบินไปสู่ท่าเรือ เพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง ให้เช่าพร้อมทั้งคนขับ

บริการรถตู้เช่าพร้อมคนขับนครศรีธรรมราช รถตู้รุ่นใหม่ล่าสุด เน้นบริการ ราคามาตรฐานในบริการ ดูดี สะอาด ไม่สูบบุหรี่ รถตู้พร้อมคนขับ รับส่ง-สนามบิน รถใหม่ น้ำมันเต็มถัง เบาะใหญ่ปรับไฟฟ้า