ตารางเที่ยวบิน-รถตู้-เรือ(สมุย,พะงัน)

@นครศรีธรรมราช

ตารางเที่ยวบินประจำฤดูหนาว เริ่มต้นตั้งแต่วันที่

31 ตุลาคม 2564 ถึง 26 มีนาคม 2565

เส้นทางขาเข้า : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช

Arrival flight : BKK/DMK – NST

เส้นทางขาออก : นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ

Departures flight : NST – BKK/DMK

ตารางเที่ยวบิน

ตารางเที่ยวบินขาเข้า-ขาออก สนามบินนครศรีธรรมราช ของแต่ละสายการบิน

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตารางเที่ยวบินจะมีการปรับเปลี่ยนรายวัน ลูกค้าสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของสายการบินหรือใน Facebook : Nichatal เช่าเหมารถ นครศรีธรรมราช ค่ะ

เที่ยวไป...

ณิชาทัฬห์-nichatal-รถเช่านครศรี-รถเช่านคร-นครศรีรถเช่า

กรุงเทพ(ดอนเมือง) - นครศรีธรรมราช

เที่ยวบิน

DD 7808

DD 7808

เวลาออก

10.15 น.

10.15 น.

เวลาถึง

11.25 น.

11.25 น.

*ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตารางบินจะมีการอัพเดททุกวัน

เที่ยวไป...

กรุงเทพ(ดอนเมือง) - นครศรีธรรมราช

เที่ยวบิน

DD 7808

เวลาออก

10.15 น.

เวลาถึง

11.25 น.

*ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตารางบินจะมีการอัพเดททุกวัน

เที่ยวไป...

กรุงเทพ(ดอนเมือง) - นครศรีธรรมราช

เที่ยวบิน

SL 784

SL 792

เวลาออก

12.15 น.

15.50 น.

เวลาถึง

13.25 น.

17.00 น.

*ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตารางบินจะมีการอัพเดททุกวัน

เที่ยวไป...

กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) - นครศรีธรรมราช

เที่ยวบิน

VZ 338

เวลาออก

13.15 น.

เวลาถึง

14.30 น.

*ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตารางบินจะมีการอัพเดททุกวัน

ตารางเวลารถตู้

Tranfer กับสายการบินนกแอร์

สนามบินนครศรีฯ - ท่าศาลา - วัดเจดีย์(สิชล) - ขนอม - ท่าเรือ(ดอนสัก)

Vans leave from NST to Thasara - Wat Chedi - Khanom - Donsak Pier

เวลาออก

11.55 น.

13.55 น.

เวลาถึง

13.25 น.

15.25 น.

สนามบินนครศรีฯ - ท่าศาลา - ขนอม - ท่าเรือ(ดอนสัก)

Vans leave from NST to Thasara - Khanom - Donsak Pier

เวลาออก

7.30 น.

8.30 น.

10.30 น.

11.40 น.

12.50 น.

13.20 น.

15.40 น.

เวลาถึง

9.00 น.

10.00 น.

12.15 น.

13.10 น.

14.20 น.

14.50 น.

17.10 น.

ท่าเรือ(ดอนสัก) - สนามบินนครศรีฯ

Vans leave from Donsak Pier to NST

เวลาออก

8.00 น.

11.00 น.

14.00 น.

เวลาถึง

9.30 น.

12.30 น.

15.30 น.

ท่าเรือ(ดอนสัก) - สนามบินนครศรีฯ

Vans leave from Donsak Pier to NST

เวลาออก

8.00 น.

9.00 น.

11.00 น.

12.00 น.

13.00 น.

14.00 น.

15.00 น.

16.00 น.

17.00 น.

เวลาถึง

9.30 น.

10.30 น.

12.30 น.

13.30 น.

14.30 น.

15.30 น.

16.30 น.

17.30 น.

18.30 น.

สนามบินนครศรีฯ - ทุ่งสง(โรงแรมโตแมนชั่น)

Vans leave from NST to Thung Song

เวลาออก

7.30 น.

15.30 น.

เวลาถึง

8.30 น.

16.30 น.

ทุ่งสง(โรงแรมโตแมนชั่น) - สนามบินนครศรีฯ

Vans leave from Thung Song to NST

เวลาออก

8.45 น.

16.45 น.

เวลาถึง

9.45 น.

17.45 น.

สนามบินนครศรีฯ - คีรีวง(อาศรมอิสรา)

Vans leave from NST to Khiriwong

เวลาออก

7.30 น.

11.40 น.

เวลาถึง

8.30 น.

12.40 น.

คีรีวง(อาศรมอิสรา) - สนามบินนครศรีฯ

Vans leave from Khiriwong to NST

เวลาออก

8.45 น.

13.30 น.

เวลาถึง

9.45 น.

14.30 น.

ตารางเที่ยวเรือ

ตารางเที่ยวเรือไป-กลับ จากท่าเรือดอนสัก, เกาะสมุย และเกาะพะงัน